14.08.18 - Bezoek Nature Creation in China - deel 1 : de kweek

Begin juni is onderzoeker David Deruytter van Inagro naar China gevlogen om bij ‘Nature Creation’ stage te lopen. Onder leiding van Xu specialiseert het bedrijf zich in het kweken van de zwarte soldatenvlieg op restaurantafval. In dit nieuwsbericht kom je te weten hoe ze BSF in China kweken.

10.08.18 - VLIF-steun voor investeringen in insectenkweek

Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Deze investeringen zijn gericht op de professionele land- en tuinbouwer. De insectenkweeksector valt binnen de categorie ‘bijzondere dierlijke productie’ en heeft dus ook recht op een financiële tussenkomst.

08.08.18 - Maak van jouw idee een bloeiende onderneming

Agropolis is een bedrijventerrein in het Limburgse Kinrooi dat vernieuwende agrarische bedrijvigheid wil aantrekken. Om startups met een innovatief idee te steunen organiseert het een “AgroChallenge”. Ondernemers die kansen zien in insecten voor food- en/of feed-toepassingen kunnen deelnemen. In dit nieuwsbericht lees je wat er te winnen valt en hoe je kan deelnemen.

22.07.18 - Wat is het effect van insecticiden en mycotoxinen in vochtrijk insectenvoeder?

Insecten, geschikt voor menselijke en dierlijk productie, kunnen op grote schaal gekweekt worden op reststromen. De eetbare insecten vormen zo een duurzame en belangrijke schakel in de voedselketen. Bonda’s Veevoederbureau B.V. (Bonda) vroeg HAS Hogeschool een onderzoek uit te voeren op de gevoeligheid van Black Soldier Fly larven en meelwormen voor eventueel aanwezige mycotoxinen en pesticiden in vochtrijk insectenvoer. Bonda produceert dit vochtrijk insectenvoer op basis van reststromen uit de levensmiddelenindustrie.   

 

Infoloket

Ben je een (startende) insectenkweker, kan kun je bij het infoloket terecht voor vragen of problemen over insectenkweek


 051 23 23 39 (BE)
    insectinfo@vives.be 

 +31 6 44972327 (NL)
   insectinfo@ngn.co.nl


Neem deel aan het project!

27.08.18 - 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science

Op deze jaarlijkse bijeenkomst verzamelen dierenwetenschappers en -experts uit Europa en ver daarbuiten. Ze lichten hun recentste onderzoeksresultaten toe tijdens plenaire sessies, discussiemomenten en workshops. EAAP is een van de grootste congressen voor de dierenwetenschap ter wereld. Er worden 1.000 deelnemers uit 50 landen verwacht, het is dus een ideale netwerkgelegenheid.

05.09.18 - Insecta

Internationaal Symposium over insecten als voeder, voeding en non-food  

Partners

       

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.